Privatundervisning efter mål

Jeg tilbyder intensiv og skræddersyet eneundervisning i dansk og tysk.

Min undervisning er ikke lektiehjælp men derimod et målrettet og intensivt undervisningsforløb, som i det lange løb giver mine elever en oplevelse af større lethed i det faglige.

Min undervisning er et supplement til folkeskolens undervisning. Gennem 1:1-undervisningen har jeg mulighed for at tage udgangspunkt i det enkelte barns niveau og tilgang til læring. Netop fordi undervisningen foregår 1:1, opbygger jeg hurtigt en relation til min elev. Den relation bruger jeg til at skabe motivation for mere træning. Jeg tror nemlig på, at vi alle via fokus kan forbedre vores kompetencer.

Undervisningen foregår hjemme hos jer, så der er trygge rammer. Jeg kommer typisk en gang om ugen på et fast tidspunkt. Jeg forbereder relevant og afvekslende indhold fra gang til gang, og de fleste oplever, at undervisningen går hurtigt, og at vi hygger os imens.

Det er min erfaring, at det er meget vigtigt at få samlet op og fyldt faglige huller ud så hurtigt som muligt, så udfordringerne ikke vokser sig for store. Det kan gøres med et kortere eller længere forløb.

Der kan være mange situationer, hvor et eneundervisningsforløb vil give mening, og hvis du kan svare ja til nogle af disse spørgsmål, siger min erfaring mig, at jeg vil kunne give din søn eller datter et fagligt løft.

Dansk

- Har dit barn brug for et læringsrum, hvor tempoet er roligt og underviseren en forudsigelig og tryg voksen?
- Har dit barn haft en svær skolestart?
- Har dit barn været meget fraværende i skolen, og er der opstået nogle faglige huller?
- Har dit barn svært ved at knække læsekoden?
- Keder dit barn sig i den daglige undervisning, og trænger han/hun til en periode med mere udfordring?
- Skal dit store skolebarn lige have pudset eksamensformen af inden afgangsprøverne i 9. eller 10. klasse?
- Er dansk ikke dit modersmål, og har du brug for at blive bedre til eksempelvis dansk grammatik?

Tysk

- Synes du, at tysk svært, og har du brug for en sparringspartner hen over en længere periode?
- Trænger du til et kortere forløb, hvor vi terper tysk inden afgangsprøverne?
- Går du i gymnasiet, og har du brug for lidt ekstra støtte til skolens tyskundervisning?
- Er du voksen, og arbejder du med Tyskland, og er dit tyske lidt for langt væk?